Vad är egentligen ett finansföretag?

Att man hanterar någon form av ekonomiska transaktioner som har med finansiering att göra är väl tämligen uppenbart. Men vilka olika typer av finansföretag finns det egentligen? Man skulle, lite generaliserat, kunna kategorisera dessa företag i följande kategorier;

  1. Affärsbanker (t.ex. Handelsbanken, SEB och Swedbank)
  2. Konsumentkreditföretag (t.ex. Cashbuddy, Konsumentkredit och Bynk)
  3. Värdepappersföretag (t.ex. Avanza, Nordnet och Carnegie Investment Bank)
  4. Leasingföretag (t.ex. Wasa Kredit och Santander Bank)
  5. Factoringföretag (t.ex. Aros Kapital)
  6. Betalningslösningar (t.ex. Klarna)

Kategoriseringen av finansföretagen är inte helt självklar!

Många av aktörerna i en kategori kan givetvis erbjuda flera eller alla tjänster men får ändå kategoriseras med en s.k. finansföretag som levererar pengar”huvudkategori”. Tar man t.ex. affärsbankerna så kan dessa erbjuda samtliga tjänster, även om man har strängare kreditbedömningar än t.ex. de s.k. SMS-låneföretagen.

Aktörerna inom samtliga 6 uppräknade kategorier måste dock ha tillstånd av Finansinspektionen, ett s.k. auktorisation av kreditmarknadsbolag,  för att med laglig rätt kunna bedriva olika typer av finansiella tjänster. Tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Om man inte följer FI:s rekommendationer/regler kan man få sitt tillstånd återkallat, vilket t.ex. hände med HQ (Hagströmer & Qviberg Bank). Att få sitt tillstånd att bedriva finansieringsrörelse blir återkallat innebär detta, med största sannolikhet, slutet för företaget.

Hur skall man kunna jämföra alla finansföretag?

Det är inte ”jätteenkelt” att jämföra de olika finansföretagen med varandra! Visst, man kan kolla på räntor, amorteringar och annat som går att titta på men de mjuka värdena är svåra att få fram. Det finns massor av olika ”omdömestjänster” där de som har eller har haft en relation med det aktuella finansföretaget kan ge ett ”omdöme” och skriva några rader. Många av dessa tjänster är inte helt tillförlitliga och struntsaker kan göra att en aktör erhåller bottenbetyg i stället för toppbetyg. Ofta är omdömestjänsterna inte aktuella, d.v.s. att gamla recensioner ligger kvar och tynger ett annars bra betyg. Man behöver ju inte vara någon Einstein för att förstå att företagen i fråga vill rätta till eventuella problem som dyker upp i kommentarerna.

Ett annat problem med ”omdömessajter” är att de inte alltid är trovärdiga! Överdrivet negativt eller överdrivet positiva recensioner kan tyda på att det är en konkurrent eller en anställd/ägare som skriver en recension åt sig själv…

Sitter du inne med kunskap? Då får du gärna skriva en artikel som vi publicerar här på denna sajt eller på Artikelsamling.