Företagsleasing

Om man, som företagare, vill få koll på sina investeringar kan leasing vara ett bra alternativ. Du har en fast, kalkylerad, kostnad som du kan ”peta in” i ditt excelark och du behöver inte få några överraskningar. I princip kan man leasa vad som helst. Det kan röra sig om bilar, maskiner i produktionen, datorutrustning, kontorsutrustning eller vad som helst. Viktigt att känna till är att finansföretagen bollar med restvärden och en första förhöjd månadskostnad för att kunna presentera en angenäm månadskostnad för er företagsleasing.

företagsleasing leasing till företag