Finansinspektionen (FI)

FI övervakar och reglerar finansmarknaden!

Finansinspektionen är den myndighet som kontrollerar att alla finansföretag sköter sig och följer de riktlinjer som FI har satt upp. Det kan finansinspektionen FIhandla om kapitalkrav, konsumentskydd, terrorfinansiering, penningtvätt och mycket mera. Om man ertappas med att bryta mot reglerna som FI har satt upp kan man bli av med sitt tillstånd att driva finansverksamhet.

Du som privatperson eller företagare kan tipsa FI om du tror dig känna till några oegentligheter. Finansinspektionen har dessutom en tjänst för ”visselblåsare” med ett krypterat kommunikationsförfarande. Även företag som håller på med företagslån och factoring omfattas av stränga regler och lyder under FI.

Om man funderar på att starta en finansiell verksamhet kan man bolla sina idéer med FI redan innan man drar i gång verksamheten och se till att man är ”grön” innan man trycker på startknappen.