Företagslån

Har du ett företag och är i behov av likvida medel kanske ett företagslån är just det som du behöver. Villkoren för företagslån varierar, beroende på långivare och just dina förutsättningar men man skulle kunna säga att allt är förhandlingsbart. Ju mindre långivare ju mer benägna att förhandla…