Företagslån

Har du ett företag och är i behov av likvida medel kanske ett företagslån är just det som du och ditt företag behöver. Villkoren för företagslån varierar, beroende på långivare och just dina förutsättningar men man skulle kunna säga att allt är förhandlingsbart. Ju mindre långivare ju mer benägna att förhandla…

Vilken ränta skall man betala på ett företagslån?

Räntan sätts oftast individuellt, man kollar vilken ”scoring” företaget har och ju bättre scoring ju lägre ränta.  Lånar man en mindre summa, t.ex. 300 000 kr blir räntan högre än om man lånar det som är maxbelopp hos de ledande finansföretagen, 5 miljoner kronor. Några få finansbolag lånar ut upp till 50 miljoner kronor och någon av aktörerna har inga beloppsgränser.

Vilka faktorer påverkar din ”scoring”?

Bolagen som håller koll på vilken scoring ditt företag har tar hänsyn till ett hundratal olika parametrar. Man bedömer, med hjälp av 100-tals faktorer och prognostiserar hur sannolikt det är för det aktuella företaget skall bli insolvent inom 12 månader. Ju högre ”rating” ett bolag har, ju mindre sannolikt kommer det att vara att företaget går i konkurs. Ratingen för kreditvärdighet har en bedömnings­skala mellan 0 till 100, som är uppdelad i fem olika intervaller. Det sammanvägda resultatet blir således din eller ditt företags scoring. Man brukar även prata om s.k. ”riskklasser” från 1-5, där 1 är sämst och 5 är bäst. Bedöms ditt företag ligga i riskklass 1 är möjligheterna till ett företagslån klart begränsade. De flesta kreditgivarna ger dig ett direktavslag om ditt företag ligger i riskklass 1. (0-20 i den hundragradiga skalan)

Några faktorer som påverkar ditt företags scoring

  • Eventuella förelägganden hos Kronofogdemyndigheten
  • Momsskulder till Skatteverket (obetalda eller försenade)
  • Andra skatteskulder (obetalda eller försenade)
  • Förändringar i styrelsen
  • Omsättning i företaget
  • Vinst/Förlust i bolaget
  • Nyckeltal som soliditet och likviditet
  • Företagets ålder
  • Företagets branschtillhörighet
  • Konkurrenssituation

Finansföretag.SE rekommenderar ingen specifik aktör men skull, vid personlig kontakt, kunna avråda från ett antal när det gäller företagslån mellan 1 och 50 miljoner kronor.

företagslån snabblån företag
Är ditt företag i behov av kontanta medel? Både fakturaköp och leasing skulle kunna vara bra alternativ till ett företagslån…