• Företagslån

    Har du ett företag och är i behov av likvida medel kanske ett företagslån är just det som du och ditt företag behöver. Villkoren för företagslån varierar, beroende på långivare och just dina förutsättningar men man skulle kunna säga att allt är förhandlingsbart. Ju mindre långivare ju mer benägna att förhandla… Vilken ränta skall man betala på ett företagslån? Räntan sätts oftast individuellt, man kollar vilken ”scoring” företaget har och ju bättre scoring ju lägre ränta.  Lånar man en mindre summa, t.ex. 300 000 kr blir räntan högre än om man lånar det som är maxbelopp hos de ledande finansföretagen, 5 miljoner kronor. Några få finansbolag lånar ut upp till…