• Företagsleasing

    Om man, som företagare, vill få koll på sina investeringar kan leasing vara ett bra alternativ. Du har en fast, kalkylerad, kostnad som du kan ”peta in” i ditt excelark och du behöver inte få några överraskningar. I princip kan man leasa vad som helst. Det kan röra sig om bilar, maskiner i produktionen, datorutrustning, kontorsutrustning eller vad som helst. Viktigt att känna till är att finansföretagen bollar med restvärden och en första förhöjd månadskostnad för att kunna presentera en angenäm månadskostnad för er företagsleasing.