Nyemission

  • Nyemission

    Nyemission och kapitalanskaffning?

    När en företag växer och utvecklas kan det behöva mer kapital för att fortsätta sin expansion. En möjlig lösning på detta är genom att genomföra en nyemission. Men vad är en nyemission och hur påverkar den företagets kapital? Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett företag släpper ut fler aktier till marknaden för att samla in mer kapital. Detta ökar det totala antalet aktier i omlopp och minskar därmed värdet på varje enskild aktie. Nyemissionen är ett sätt för företaget att öka sin finansiella styrka utan att behöva låna pengar från banker eller andra kreditgivare. Hur påverkar en nyemission kapitalet? När ett företag genomför en nyemission så ökar…