Välkommen till Finansföretag.SE

Vad är egentligen ett finansföretag?

Att man hanterar någon form av ekonomiska transaktioner som har med finansiering att göra är väl tämligen uppenbart. Men vilka olika typer av finansföretag finns det egentligen? Man skulle, lite generaliserat, kunna kategorisera dessa företag i följande kategorier;

  1. Affärsbanker (t.ex. Handelsbanken, SEB och Swedbank)
  2. Konsumentkreditföretag (t.ex. Cashbuddy, Konsumentkredit och Bynk)
  3. Värdepappersföretag (t.ex. Avanza, Nordnet och Carnegie Investment Bank)
  4. Leasingföretag (t.ex. Wasa Kredit och Santander Bank)
  5. Factoringföretag (t.ex. Aros Kapital)
  6. Betalningslösningar (t.ex. Klarna)

Kategoriseringen av finansföretagen är inte helt självklar!

Många av aktörerna i en kategori kan givetvis erbjuda flera eller alla tjänster men får ändå kategoriseras med en s.k. finansföretag som levererar pengar”huvudkategori”. Tar man t.ex. affärsbankerna så kan dessa erbjuda samtliga tjänster, även om man har strängare kreditbedömningar än t.ex. de s.k. SMS-låneföretagen.

Aktörerna inom samtliga 6 uppräknade kategorier måste dock ha tillstånd av Finansinspektionen för att med laglig rätt kunna bedriva denna typ av finansiella tjänster. Om man inte följer FI:s rekommendationer/regler kan man få sitt tillstånd återkallat, vilket t.ex. hände med HQ (Hagströmer & Qviberg Bank)