• Corporate Finance

  Starta eget?

  Det finns många saker att tänka på när man vill starta ett eget företag. Här är några viktiga punkter att beakta: Marknadsföring och marknadsundersökning Innan du startar ditt företag är det viktigt att undersöka marknaden och se om det finns ett behov av ditt produkt eller tjänst. Du bör också planera din marknadsföring och tänka på hur du ska nå ut till dina potentiella kunder. Affärsplan Skriv en detaljerad affärsplan som beskriver ditt företags mål, strategier, budget och planer för framtiden. Detta är viktigt för att hålla dig på rätt spår och för att visa din affärsidé för potentiella investerare eller samarbetspartners. Finansiering Bestäm hur du ska finansiera ditt företag,…

 • Värdering

  Företagsvärdering

  Företagsvärdering är processen att bedöma värdet av ett företag. Det är en viktig uppgift för investerare, affärsmän och finansiella experter som hjälper dem att besluta om det är lönsamt att investera i ett företag eller inte. Företagsvärdering används också vid försäljning av företag, för att uppskatta skatt och vid förhandlingar om affärstillgångar och skulder. Metoder för Företagsvärdering Det finns flera olika metoder för att bedöma värdet av ett företag. De vanligaste är: Bokfört värde – Detta tar hänsyn till företagets tillgångar och skulder enligt bokföringen. Diskonterat kassaflöde – Denna metod bedömer företagets framtida kassaflöde och diskonterar det till dagens värde. P/E-tal (price to earnings ratio) – Denna metod jämför företagets…

 • Nyemission

  Nyemission och kapitalanskaffning?

  När en företag växer och utvecklas kan det behöva mer kapital för att fortsätta sin expansion. En möjlig lösning på detta är genom att genomföra en nyemission. Men vad är en nyemission och hur påverkar den företagets kapital? Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett företag släpper ut fler aktier till marknaden för att samla in mer kapital. Detta ökar det totala antalet aktier i omlopp och minskar därmed värdet på varje enskild aktie. Nyemissionen är ett sätt för företaget att öka sin finansiella styrka utan att behöva låna pengar från banker eller andra kreditgivare. Hur påverkar en nyemission kapitalet? När ett företag genomför en nyemission så ökar…

 • Corporate Finance

  Har du funderat på att sälja ditt företag?

  Har du funderat på att sälja ditt företag? Kanske är det dags att ”taxa ut” medan man fortfarande kan ha glädje av pengarna som företagsförsäljningen kan inbringa. Finns det ingen av barnen som är intresserad av att driva bolaget vidare? Då är nog en smart idé att kontakta ett företag som har erfarenheter av att både sälja och köpa företag. Helt enkelt någon som håller dig i handen från start till mål under hela försäljningsprocessen.. Håll koll på hela försäljningsprocessen! Fördelen  med att anlita ett externt företag, som bistår vid transaktionen, är att inga misstag kommer att göras när och om du skall sälja företaget och att alla moment i…